NIEUW: LMRA Corona Cards

LMRA Corona Card

LMRA- Corona Cards

Iedereen kent de LMRA inmiddels: Voordat een medewerker begint met de werkzaamheden, beoordeelt hij/zij de aanwezige risico’s.

Zijn deze acceptabel? Aan de slag.
Zijn er te veel / onnodige risico’s? Dan starten we niet met de werkzaamheden.

Sinds begin 2020 hebben bedrijven te maken met een nieuw en extra risico; Corona / COVID-19. De verwachting is dat we hier de komende tijd nog niet vanaf zijn.

Indirect heeft Corona veel invloed op de uit te voeren LMRA en het inrichten van werkzaamheden. Maar, hoe kan een medewerker goed inschatten of ook deze risico’s acceptabel zijn?

Op verzoek van onze klanten heeft VCAinVorm daarom de LMRA-Corona Cards ontwikkeld. Qua functie gelijk aan de bekende LMRA kaartjes, maar dan toegespitst op de actualiteit rondom Corona.

Zijn er binnen uw organisatie ook vragen en twijfels over het veilig starten van werkzaamheden, in het bijzonder met betrekking tot de Corona maatregelen? Dan zijn de LMRA-Corona Cards een goed in te zetten hulpmiddel voor uw medewerkers.

De LMRA-Corona Cards kunnen ook gebruikt worden tijdens/als aanvulling op een toolbox over Corona.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie en de mogelijkheden.

Toolboxen weer terug in de nieuwe VCA

VCAinVORM Toolbox

De 2017 versie van de VCA kent weer een toolbox eis.
En hoewel voorlichting er altijd als eis heeft in gestaan (en dat kan prima via een toolbox) is het voor veel bedrijven toch lastig om actuele onderwerepen te hebben. Bovendien ontbreekt vaak de tijd om dit netjes en vooral duidelijk te presenteren.

VCAinVORM heeft meer dan 150 (!) toolboxen beschikbaar in diverse talen, dus waarom moeilijk doen als het veilig kan ?

Klik hier voor onze bestellijst en u heeft ze snel in huis via de download

LMRA Stickers

VCAinVORM Toolbox

Dat is handig van VCAinVORM: een stevige sticker die te gebruiken is op of in:

 

 • bouwketen
 • bedrijfswagens
 • gereedschapskisten
 • projectdossiers
 • VGM plannen
 • etc.

Een prima geheugensteuntje voor u en uw medewerkers als het gaat om de Laatste Minuut Risico Analyse!

Klik hier om te bestellen

Turkse LMRA pasjes beschikbaar

Turkse LMRA pasjes beschikbaar

 

De vraag naar LMRA pasjes is groot, zeker omdat men veilig werken steeds hoger als onderwerp op de agenda heeft staan.

Binnen ons pakket anderstaligen zijn nu ook Turkse pasjes beschikbaar.

Inmiddels omvat ons pakket Nederlands, Engels, Duits, Pools, Frans en dus nu ook Turkse LMRA pasjes. Allen uit voorraad leverbaar.

Bestellen kan via onze site, onder de tab ‘bestellen’.

Steeds meer zzp’ers in Nederland

Minder startende ondernemers meer zzp’ers in 2012

In 2012 zijn in Nederland bijna 104.000 personen een onderneming gestart. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011 (-15%). Tezamen zijn door deze ondernemers 121.400 nieuwe bedrijven opgericht. Dit blijkt uit het Startersprofiel 2012 van Kamer van Koophandel Nederland.

 

 

 

Dienstensector populair
Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog: in 2007 was 46% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat gestegen naar 63%. De bouw is goed voor 10% van de starters. Desalniettemin is deze sector de laatste jaren gehalveerd:  vijf jaar geleden was het aandeel nog 20%. Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters neemt in 2012 iets af, daar waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is een derde  van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is vrijwel gelijk gebleven aan 2007.

Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 nog 89% van de starters als ZZP’er kon worden aangemerkt is dit in 2012 gestegen tot 96%.Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse starters het opvallendst. Samen met de van oorsprong Duitse  en Iraakse starters zijn dit de enige groepen die zijn toegenomen in 2012. Opvallend is het hoge aandeel vrouwen onder deze groep buitenlandse starters.

Reacties

VCAinVORM Toolkit

Hier vindt u aantal referenties van klanten die aangesloten zijn bij VCA inVORM.

 • Van Asch infrastructuur: “VCA inVORM voldoet aan de eisen die er gesteld worden”.
 • “Correct, flexibel en adekwaat”.
 • Bemmel Container Service: “goed en makkelijk, vooral voor deze prijs zouden we de toolboxen zelf niet kunnen maken”.
 • Goed te begrijpen voor iedereen met duidelijke plaatjes en foto’s !!
 • Abonnementje kost (bijna) niks en zo blijf ik prima op de hoogte, simpel en veilig.

LMRA anderstalig?

VCAinVORM Toolbox anderstalig

Ook voor uw anderstalige medewerkers zijn er nu LMRA pasjes

Uiteraard in de bekende VCA inVORM kwaliteit; dus met dezelfde eigenschappen als uw creditcard of bankpas.

Nu uit voorraad leverbaar in de Duitse, Engelse, Franse, Poolse of Turkse taal !

Ga naar de bestelpagina voor uw bestelling , ook voor anderstalige toolboxen.

ZZP’ers opgelet!

VCAinVORM Toolbox ZZP

De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft in zijn raadsvergadering een advies over arbeidsomstandigheden van ZZP’ers unaniem vastgesteld. In het advies stelt de SER dat alle werkenden, werknemers of ZZP’ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Esther Raats-Coster (Platform Zelfstandige Ondernemers) voerde het woord namens de ondernemersverenigingen. Zij gaf aan dat in het advies de werkingssfeer van bepalingen uit de Arbowet naar ZZP’ers en anderen wordt uitgebreid. De Arbowet gaat voor een belangrijk deel uit van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en heeft nu dus ook betrekking op ZZP’ers. Echter, het onverkort van toepassing verklaren van die bepalingen op ZZP’ers zou leiden tot een onnodige administratieve lastendruk. Daarom zullen ZZP’ers niet gehouden zijn tot het maken van een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie. Raats-Coster: “ZZP’ers doen er wel verstandig zich rekenschap te geven van risico’s verbonden aan het werk. Uiteindelijk gaat het erom het bewustzijn van alle werkenden te vergroten waardoor uitval kan worden voorkomen”.

Linde Gonggrijp (FNV Zelfstandigen) onderstreepte het belang van gelijke bescherming voor alle werkenden. Zij gaf aan dat het analyseren van risico’s een verantwoordelijkheid is van zowel de opdrachtgever, de ZZP’er als de producent. Zij toonde zich tevreden met het advies. “Het zadelt onze leden niet op met extra regelgeving en administratieve lasten”, aldus Gronggrijp.

Leo Hartveld (FNV) noemde het advies een mooi resultaat. Tegelijkertijd moet er volgens hem nog veel gebeuren. “ZZP’ers moeten heldere informatie krijgen. Er moet geen onduidelijkheid bestaan over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. We zullen moeten uitleggen dat het wettelijk kader niet verandert, maar het bereik ervan. Goede voorlichting over wat wel en niet kan, is dus van groot belang.” Dat zorgt er volgens Hartveld voor dat concurrentie op veilig en gezond werken veel moeilijker is geworden.

Namens de kroonleden voerde Jet Bussemaker het woord. Zij gaf aan dat organisaties van ZZP’ers betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van arbocatalogi. Die catalogi beschrijven namelijk de arbeidsrisico’s en beschermingsmaatregelen die ook door ZZP’ers moeten worden toegepast . Bussemaker gaf verder aan dat, met dit advies, ZZP’ers meer geïntegreerd zijn in het systeem van arbeidsbescherming.

Het advies Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsomstandigheden, onder voorzitterschap van het kroonlid Ferdinand Grapperhaus. Het advies is gericht aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: SER

LMRA

LMRA pas VCAinVORM

LMRA pasjes:
ze zijn er inmiddels in een aantal varianten.

Let u echter goed op de kwaliteit:

 • creditcard formaat , dus makkelijk mee te nemen in de portemonnee
 • stevig plastic
 • groen en rood gekleurd met symbolen
 • duidelijk en begrijpelijke inhoud met smileys
 • ook verkrijgbaar in Duits, Engels, Frans en Pools !

Op basis van jarenlange ervaring in diverse industrieën alsmede de kennis van veiligheid op HVK en MVK niveau,  is het pasje tot stand gekomen.

En blijkbaar wordt dit zeer positief ervaren, zo bestelde onlangs een groot Belgisch constructiebedrijf er 1000 met eigen logo!

RI&E

VCAinVORM Toolbox Oorkap

Wet- en regelgeving veranderen nog al eens.

Een ding is duidelijk : u zult als bedrijf een RI&E hebben.

In welke vorm en of deze wel of niet getoetst moet zijn: laat dat aan de professionals over.
Maar pas op, er worden soms bedragen genoemd die niet echt nodig zijn, zowel aan de onderkant
(even online invullen en dan het plan van aanpak vergeten,
tot aan absurde bedragen voor enkele dagen )

Wees kritisch en bel ons gerust voor onze visie.

Een ding is zeker: als de Inspectie SZW komt en er is geen RI&E zijn de boetes niet mals!