RI&E

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een RI&E genoemd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van deze RI&E.

Toetsen van de RI&E

De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt.
Een gecertificeerde arbodienst/deskundige toetst de RI&E en adviseert bij het Plan van Aanpak. Gekeken wordt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Advies en begeleiding

Wij werken met (senior) consultants die hun sporen ruimschoots verdiend hebben, veelal bij certificerende instellingen , arbodiensten of als Hogere Veiligheidskundige en/of kerndeskundige.

Wilt u hier meer over weten en wat wij op het gebied van RI&E voor úw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!