FAQ / Veel gestelde vragen

1.Waar staat VCA inVorm voor?
Een van de belangrijkste principes van VCA is veiligheidsbewustzijn. Bij sport worden de vaardigheden door continue oefening onderhouden. Alleen dan komt en blijft een sporter in vorm.
Bij veiligheidsbewustzijn is het net zo. Alleen door herhaling en continue aandacht voor veiligheid worden de beste prestaties geleverd. VCA inVorm staat voor topsport, voor bedrijven die in vorm zijn op het gebied van veiligheid en veiligheidsbewustzijn. 

2.Wat krijg ik nu precies?
Als klant van VCA inVorm ontvangt u op basis van uw bestelling een volledig uitgewerkte toolbox in MS PowerPoint met een toelichting in MS Word.

3.Zijn er ook branche specifieke onderwerpen?
Jazeker. Naast een aantal algemene onderwerpen die voor bijna alle bedrijven van toepassing is er per kwartaal aandacht voor branchespecifieke onderwerpen.
Wij gaan hierbij uit van de volgende branches:

  • Aannemers
  • Transport (horizontaal en verticaal)
  • Schilders
  • Installatietechniek
  • Loonbedrijven
  • Metaalnijverheid
  • Maritiem

Uiteraard is het ook mogelijk om suggesties te doen voor bepaalde onderwerpen. Deze suggesties worden door de redactie beoordeeld en, indien interessant voor meerdere bedrijven, uitgewerkt.

4.Hoe ben ik er van verzekerd dat de kwaliteit zo is dat de auditor van de certificerende instelling er genoegen mee neemt?
De redactie van VCA inVorm wordt gevormd door mensen die zeer ervaren zijn met auditen en VCA certificatie. Er is bewust voor gekozen om ervaren VCA auditoren die tevens Hogere en/of Middelbaar Veiligheidskundige zijn, te betrekken bij de redactie.
Op deze wijze bent u er van verzekerd dat de onderwerpen nooit “te mager” zijn en dat de inhoud en systematiek voldoet aan de gestelde eisen.

5.Wat kost het?
Het antwoord op deze vraag is heel simpel: de bestellijst geeft de prijzen duidelijk aan, en besteld u er meerdere tegelijk dan zijn aantrekkelijke kortingen mogelijk.

6.Hoe kan het dat het zo goedkoop is?
De beheerskosten van VCA inVorm zijn door het optimaal benutten van de huidige mogelijkheden op het gebied van internet en communicatie laag. Er wordt gebruik gemaakt van e-mail en webbased technieken.

7.Hoeveel bespaar ik met VCA inVorm?
Dit verschilt per bedrijf en is onder meer afhankelijk van het salaris van de VGM coördinator.
De ervaring leert dat bij de meeste bedrijven de tijdsbesteding die gemoeid is met de voorbereiding van een Toolboxmeeting varieert van 45 tot 90 minuten.
Als gebruiker van VCA inVorm hoeft u geen tijd meer te besteden aan het zelf bedenken van een uitgebalanceerd en dekkend jaarplan. Ook hoeft u geen tijd meer te besteden aan het uitwerken van een onderwerp en presentatie.

Het enige wat u nog moet doen is:

  • het materiaal bestuderen
  • het overleg organiseren /presenteren / uitleggen
  • de presentielijst rond laten gaan en na afloop archiveren in een registratiemap

Simpeler kan niet!

8.Wat gebeurt er met mijn gegevens?
VCA inVorm zal de gegevens van haar gebruikers niet beschikbaar stellen aan derden.