Viewing ‘Portfolio’ Category

Toolboxen weer terug in de nieuwe VCA

De 2017 versie van de VCA kent weer een toolbox eis.
En hoewel voorlichting er altijd als eis heeft in gestaan (en dat kan prima via een toolbox) is het voor veel bedrijven toch lastig om actuele onderwerepen te hebben. Bovendien ontbreekt vaak de tijd om dit netjes en vooral duidelijk te presenteren.

VCAinVORM heeft meer dan 150 (!) toolboxen beschikbaar in diverse talen, dus waarom moeilijk doen als het veilig kan ?

Klik hier voor onze bestellijst en u heeft ze snel in huis via de download

Een veilig en gezond 2017

Wij van VCAinVORM wensen u, uw medewerkers, inhuurkrachten en ZZP’ers een veilig en gezond 2018.

Een jaar waarin er een balans is tussen veiligheidsmaatregelen en de dagelijkse praktijk, zodat u vol vertrouwen kunt zeggen dat u er alles aan gedaan heeft om uw organisatie gezond te houden.

Reacties

Hier vindt u aantal referenties van klanten die aangesloten zijn bij VCA inVORM.

  • Van Asch infrastructuur: “VCA inVORM voldoet aan de eisen die er gesteld worden”.
  • “Correct, flexibel en adekwaat”.
  • Bemmel Container Service: “goed en makkelijk, vooral voor deze prijs zouden we de toolboxen zelf niet kunnen maken”.
  • Goed te begrijpen voor iedereen met duidelijke plaatjes en foto’s !!
  • Abonnementje kost (bijna) niks en zo blijf ik prima op de hoogte, simpel en veilig.

ZZP’ers opgelet!

De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft in zijn raadsvergadering een advies over arbeidsomstandigheden van ZZP’ers unaniem vastgesteld. In het advies stelt de SER dat alle werkenden, werknemers of ZZP’ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Esther Raats-Coster (Platform Zelfstandige Ondernemers) voerde het woord namens de ondernemersverenigingen. Zij gaf aan dat in het advies de werkingssfeer van bepalingen uit de Arbowet naar ZZP’ers en anderen wordt uitgebreid. De Arbowet gaat voor een belangrijk deel uit van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en heeft nu dus ook betrekking op ZZP’ers. Echter, het onverkort van toepassing verklaren van die bepalingen op ZZP’ers zou leiden tot een onnodige administratieve lastendruk. Daarom zullen ZZP’ers niet gehouden zijn tot het maken van een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie. Raats-Coster: “ZZP’ers doen er wel verstandig zich rekenschap te geven van risico’s verbonden aan het werk. Uiteindelijk gaat het erom het bewustzijn van alle werkenden te vergroten waardoor uitval kan worden voorkomen”.

Linde Gonggrijp (FNV Zelfstandigen) onderstreepte het belang van gelijke bescherming voor alle werkenden. Zij gaf aan dat het analyseren van risico’s een verantwoordelijkheid is van zowel de opdrachtgever, de ZZP’er als de producent. Zij toonde zich tevreden met het advies. “Het zadelt onze leden niet op met extra regelgeving en administratieve lasten”, aldus Gronggrijp.

Leo Hartveld (FNV) noemde het advies een mooi resultaat. Tegelijkertijd moet er volgens hem nog veel gebeuren. “ZZP’ers moeten heldere informatie krijgen. Er moet geen onduidelijkheid bestaan over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. We zullen moeten uitleggen dat het wettelijk kader niet verandert, maar het bereik ervan. Goede voorlichting over wat wel en niet kan, is dus van groot belang.” Dat zorgt er volgens Hartveld voor dat concurrentie op veilig en gezond werken veel moeilijker is geworden.

Namens de kroonleden voerde Jet Bussemaker het woord. Zij gaf aan dat organisaties van ZZP’ers betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van arbocatalogi. Die catalogi beschrijven namelijk de arbeidsrisico’s en beschermingsmaatregelen die ook door ZZP’ers moeten worden toegepast . Bussemaker gaf verder aan dat, met dit advies, ZZP’ers meer geïntegreerd zijn in het systeem van arbeidsbescherming.

Het advies Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden is voorbereid door de SER-commissie Arbeidsomstandigheden, onder voorzitterschap van het kroonlid Ferdinand Grapperhaus. Het advies is gericht aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: SER

LMRA

LMRA pasjes:
ze zijn er inmiddels in een aantal varianten.

Let u echter goed op de kwaliteit:

  • creditcard formaat , dus makkelijk mee te nemen in de portemonnee
  • stevig plastic
  • groen en rood gekleurd met symbolen
  • duidelijk en begrijpelijke inhoud met smileys
  • ook verkrijgbaar in Duits, Engels, Frans en Pools !

Op basis van jarenlange ervaring in diverse industrieën alsmede de kennis van veiligheid op HVK en MVK niveau,  is het pasje tot stand gekomen.

En blijkbaar wordt dit zeer positief ervaren, zo bestelde onlangs een groot Belgisch constructiebedrijf er 1000 met eigen logo!

RI&E

Wet- en regelgeving veranderen nog al eens.

Een ding is duidelijk : u zult als bedrijf een RI&E hebben.

In welke vorm en of deze wel of niet getoetst moet zijn: laat dat aan de professionals over.
Maar pas op, er worden soms bedragen genoemd die niet echt nodig zijn, zowel aan de onderkant
(even online invullen en dan het plan van aanpak vergeten,
tot aan absurde bedragen voor enkele dagen )

Wees kritisch en bel ons gerust voor onze visie.

Een ding is zeker: als de Inspectie SZW komt en er is geen RI&E zijn de boetes niet mals!

Toolboxen

10 keer per jaar omdat het moet of 8 keer per jaar omdat u het wilt?

Wie gaat de discussie aan: VCA* stelt het niet meer verplicht maar eist wel veiligheids (VGM) voorlichting,
zelfs de wet vraagt of u er alles aan gedaan heeft om uw medewerkers goed voor te lichten met betrekking tot veiligheidszaken

Dus wat is er simpeler dan een abonnement op VCA inVORM toolboxen,
kost € 106,20 per jaar, peanuts.