VCA / VCU

VCA is de ingeburgerde afkorting voor de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers/ Uitzendbureaus. Een essentieel onderdeel in de VCA /VCU aanpak is veiligheidsbewustzijn. Dit blijkt onder andere uit een aantal normverplichtingen.

Veel bedrijven worstelen met een aantal van deze verplichtingen. (Ook wettelijk moet u er veel aan doen om aan te tonen dat uw medewerkers goed geïnformeerd zijn !!)

Denk ook eens aan de invulling van de verplichte RI&E en het Plan van Aanpak.

Vooral de VGM-bijeenkomst / Toolboxmeeting blijkt keer op keer lastig:

  • Lastig omdat er een goed onderwerp gekozen moet worden.
  • Lastig omdat alle medewerkers regelmatig veiligheidsvoorlichting moeten krijgen.
  • Lastig omdat dit goed geregistreerd moet worden.

Maar vooral lastig omdat een goede Toolbox voorbereidt moet worden en de tijd hiervoor vaak ontbreekt.