Wie is

VCA inVORM biedt een praktische oplossing voor VGM-bijeenkomsten en Toolboxmeetings!
U kunt kiezen uit een groot aanbod van toolboxen gemaakt door deskundigen uit de praktijk.

  Deze Toolbox voldoet aan de eisen van 6V:

  • Voorbereiding
   U ontvangt het materiaal altijd op de derde woensdag van de maand waardoor u tijd heeft om zowel de uitgewerkte presentatie als de toelichting en eventuele achtergrondinformatie te bestuderen en uw medewerkers tijdig kunt informeren over het onderwerp, de datum van overleg, het tijdstip en de locatie.
  • Vereenvoudigd
   Het presentatiemateriaal is zodanig dat iedereen het kan begrijpen, ongeacht het opleidingsniveau of de taalvaardigheid
  • Vertonen
   Beelden maken indruk en blijven hangen. Daarom wordt er duidelijk beeldmateriaal gebruikt.
  • Verpersoonlijkt
   Om de boodschap goed over te laten komen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Ook worden de aanwezigen actief betrokken door vragen te stellen of door middel van bijvoorbeeld een miniquiz.
  • Voorschrijven
   In de presentatie worden er afspraken gemaakt of bevestigd.
  • Vastleggen
   Bij het materiaal ontvangt u ook een presentielijst. De ingevulde presentielijst, de presentatie en achtergrondinformatie kunt u eenvoudig bewaren in de gratis registratiemap die u bij aanmelding bij VCA inVORM heeft ontvangen.