ZZP MAP

Een VCA gecertificeerde aannemer kan een ZZP ‘er als onderaannemer inschakelen onder de navolgende voorwaarden:

  1. De ZZP ‘er  beschikt over een eigen VGM Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
  2. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd, ook op VGM-gebied en beschikt derhalve over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
    (VOL-VCA) en, indien nodig, over kwalificaties genoemd in de “SSVV Opleidingengids”
  3. Materialen, arbeidsmiddelen en PBM van de ZZP ‘er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA
  4. De hoofdaannemer toetst aantoonbaar dat wordt voldaan aan de eisen van VCA op de werkvloer

Klik hier om naar de site te gaan.