VCAinVORM Toolbox kolomboor

ZZPMAP Inhoud

Waarom de ZZP MAP?

De norm VCA 2017/6.0 is duidelijk als het gaat om de inzet van ZZP ‘ers

De letterlijke tekst uit bijlage B (behorende bij vraag 10.1) :

Inschakeling van een ZZP’er kan onder de volgende voorwaarden:

 1. De ZZP ‘er  beschikt over een VGM Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van de eigen werkzaamheden.
 2. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd voor zijn werkzaamheden.
 3. De ZZP ‘er is voldoende gekwalificeerd op VGM-gebied en beschikt over het diploma VOL-VCA en indien nodig, over kwalificaties genoemd in de SSVV Opleidingengids (NL) of het Register van Risicovolle Taken (BE).
 4. Arbeidsmiddelen en PBM van de ZZP ‘er moeten gekeurd zijn conform de VCA-eisen.

RI&E Verplicht?

De Arbo wet is daar nog niet duidelijk in, u hoeft wettelijk (nog) geen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uit te voeren.
Maar: de VCA Norm eist dit wel, weliswaar geen bedrijfs RI&E maar wel een risico overzicht van werkzaamheden.
En ook niet VCA gecertificeerde opdrachtgevers( bijv. gemeentes) kunnen om een bewijs van veilig werken vragen, vanaf nu hoeft u slechts de ZZP MAP te laten zien!

Onze verwachting is overigens dat wet- en regelgeving nog wel aangepast zullen worden.
De SER heeft onlangs een advies uitgebracht.  In het advies stelt de SER dat alle werkenden, werknemers of ZZP’ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting.

Hoe zit het juridisch?

U komt hopelijk nooit voor de rechtbank, maar als het gaat om ongevallen is de eerste vraag:

“heeft u er alles aan gedaan om dit te voorkomen?”, met de ZZP MAP heeft u in ieder geval een goede basis!

Kost het extra tijd?

Ja, we zullen een aantal punten moeten controleren, ook wel aantoonbaar maken genoemd.
Kortom: een checklijst met de benodigde documenten die we samen opmaken.

Wat zit er in de ZZP MAP?

 1. De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie )
 2. Uw kopie diploma’s ( o.a. VCA-VOL)
 3. Registratieformulieren ( o.a. PBM’s , overzicht materieel en ongevalmelding )
 4. Relevante procedures
 5. Overzicht verzekeringen en contracten
 6. Handige checklijst
 7. LMRA pasje en Toolbox

En zo voldoet u dus aan de eisen zoals gesteld in de VCA Norm.
U blij en uw opdrachtgevers blij !

Heeft u vragen over prijzen en voorwaarden ? Bel of mail ons gerust, klik hier.